Nieuw

inkrosmachine
Ter complementatie van de cnc-hoekopstelling is de oude inkoroosmachine voor een nieuwe inkroosmachine vervangen.
Deze machine verzorgt onder andere het deuvelen, sloten en scharnieren infrezen.